Amazon nói rằng Black Friday Amazon và Cyber Monday 2018 là hai ngày sale lớn nhất trong lịch sử của mình

Amazon cho biết Cyber Monday năm 2018 là ngày mua sắm lớn nhất trong lịch sử 24 năm qua của họ Đó là một phần của một kỷ lục mở màn cho một mùa lễ khủng hơn bao gồm Lễ Tạ ơn và Black Friday Amazon cho biết họ đã […]